Nova subvenció per a bars, restaurants, estètica, parcs infantils, oci nocturn i centres comercials

06/11/2020

Avui s’han publicat les bases de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.


Resta pendent de publicar la convocatòria i la data en que es podrà demanar aquesta subvenció.


Finalitat

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments i la prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

També inclou la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.


Quantia de la subvenció

  • Per a bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros.
  • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

 Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia superi el cost de l'activitat subvencionada que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos,.


Còmput del personal

Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019.

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.


Línies subvencionables

Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.

Àmbit 2:

Àmbit 2.1: Parcs infantils privats

Àmbit 2.2: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.


Persones beneficiàries

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, d'un parc infantil privat, o d'un establiment o local que es trobi dins d'un centre o un recinte comercial, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre també varen ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adoptaven mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 que va establir un nou apartat, 4 bis, a la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, suspenent l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut, bar musical, karaoke i discoteques de joventut.


Com he de demanar l’ajut?

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament i a partir del formulari específic que es definirà quan es publiqui la convocatòria

Es imprescindible tenir el certificat digital per fer el tràmit


Bases de la convocatòria

Resolució del Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya (dogc núm. 8265, publicat el 06/11/2020)

Per a mes informació, podeu consultar les bases de la convocatòria aquí


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.