Noves mesures i restriccions pel coronavirus decretades per la Generalitat de Catalunya

14/03/2020

Aquestes mesures entren en vigor el 14 de març, tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

NOTA MOLT IMPORTANT:

D’acord amb la Disposició final primera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19.

Les mesures que es detallen a continuació continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest Reial decret.

Transport públic

 • Funciona un terç de la capacitat
 • S’incrementa la desinfecció.
 • Des del 16 de març no es venen bitllets als autobusos sempre que hi hagi altres alternatives per comprar-ne.

Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci

 • Esportiu: estacions d'esquí i de muntanya, gimnasos i altres instal·lacions esportives públiques i privades.
 • Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics.
 • Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, salons de joc (casinos, bingos i recreatius).
 • Parcs d'atraccions i temàtics i qualsevol altre d'oci o de lleure.

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major

Tancament restauració

 • Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. Excepte en establiments hotelers, centres sanitaris o socials residencials.
 • Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, excepte els establiments dedicats exclusivament a la venda d’alimentació, neteja i higiene.

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major

Caça i pesca

 • Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més caçadors).
 • S’exceptuen les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i les actuacions en aplicació d'autoritzacions excepcionals per danys a agricultura.
 • No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça.

Serveis socials

 • Tancament dels centres i serveis de la xarxa social pública (infantil, discapacitat, dependència i prelaborals).
 • Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que requereixin continuïtat de l'atenció.
 • Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
 • Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.

Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19

Transport de mercaderies

S’aixequen temporalment, del 14 al 28 de març, les restriccions aplicables als vehicles o conjunts de transport de mercaderies i transports especials.

Per a mes informació, podeu consultar la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març en el següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870691&language=ca_ES

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.