Novetats sobre la regulació del treball a distància

02/08/2021

Amb vigència des del 11-7-2021 s'ha publicat la Llei 10/2021, resultat de la tramitació parlamentària del RDL 28/2020, pel qual es va establir la regulació del treball a distància (Vegeu el nostre full informatiu L-198 i L-199 de l’octubre 2020). La nova norma reprodueix pràcticament el contingut del RDL 28/2020 però incorpora alguns canvis. Igual que aquest RDL, la Llei no s'aplicarà a les empreses que haguessin implantat el teletreball com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19, encara que les empreses estan obligades a dotar als seus treballadors dels mitjans necessaris per desenvolupar el treball a distància, i a compensar les despeses existents en la forma establerta a través de la negociació col·lectiva. Igual que el RDL, la Llei inclou les modificacions legislatives necessàries per adaptar la legislació social a la regulació del treball a distància (ET art. 13, 23.1 s i 37.8; LLISOS art 7.1) i s’hi incorpora un nou article en la LRJS Llei Reguladora de la Jurisdicció Social i es crea un procediment sumari judicial especial aplicable a les reclamacions relacionades amb el dret d'accés, la reversió i la modificació del treball a distància (LRJS art. 138.bis).

 

També es modifica la LISOS, Llei d’Infraccions i Sancions en l’ordre Social, augmentant en certa mesura l’import de determinades sancions. Aquesta modificació afecta moltes d’aquestes, i és de caire genèric, i és amb efectes des de l’01-10-2021.

 

En aquest enllaç els informem de totes les novetats de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.