Obligacions fiscals abril 2021 i ajornaments de deutes tributaris

31/03/2021

Us recordem que fins el 20 d'abril es pot fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2021.


Ajornaments de deutes tributaris

De forma excepcional, es permet l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021.

Cal tenir present que:

 • No es pot demanar l’ajornament per a deutes superiors a 30.000 euros.
 • Es fa un pagament únic a 6 mesos (venciment a 20/10/2021 per a les declaracions trimestrals del 1T).
 • No es paguen interessos de demora en els 4 primers mesos (es cobren interessos del 3,5% els 2 darrers mesos).
 • Es poden ajornar tributs que hagin de ser legalment repercutits (IVA), obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o obligats a realitzar l'ingrés a compte (IRPF) i obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

IMPORTANT: Si esteu interessats en demanar aquest ajornament extraordinari, us agrairem que ens ho comuniqueu abans del dia 10 d’abril per tal de poder fer tots els tràmits necessaris i verificar que es compleixen les condicions per demanar-lo.

Per a més detall sobre aquest ajornament podeu consultar la circular explicativa aquí


IVA, Retencions IRPF i Pagaments Fraccionats

El proper dia 20 d'abril s'ha de presentar el 1r TRIMESTRE 2021 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital. En el cas de societats, el dia 20 d'abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2021 de l'impost sobre societats.

Per tal de facilitar la seva tramitació, us agrairem que ens feu arribar la informació abans del dia 10 d’abril

Els models que es poden presentar durant fins el 20 d’abril son els següents:


Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda 1T 2021

 • Estimació directa:130
 • Estimació objectiva:131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Règim general:202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

IVA

 • Març 2021.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries:349
 • Març 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Primer trimestre 2021.Autoliquidació:303
 • Primer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periódica:309
 • Primer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitarias:349
 • Primer trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidació:368
 • Primer trimestre 2021.Operaciones asimilades a las importacions:380
 • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals:308
 • Reintegrament de compensacions en el régim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:341

Impost sobre primes d’assegurances

 • Març 2021:430

Impost especial sobre l'electricitat

 • Març 2021.Grans empreses:560
 • Primer trimestre 2021.Excepto grans empreses:560
 • Any 2020.Autoliquidació anual:560

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre 2021.Pago fraccionado:585
 • Any 2020.Autoliquidació anual:589

Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2021:595

A Grup Cànovas 1852 estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.