Obligacions fiscals abril 2022

08/04/2022

Us recordem que fins el 20 d'abril es pot fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2022.


IVA, Retencions IRPF i Pagaments Fraccionats

El proper dia 20 d'abril finalitza el termini per presentar les declaracions del 1r TRIMESTRE 2022 corresponents a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital. En el cas de societats, el dia 20 d'abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2022 de l'impost sobre societats. El termini per domiciliar el pagament de les declaracions trimestrals finalitza el dia 15 d’abril


Per tal de facilitar la seva tramitació, us agrairem que ens feu arribar la informació abans del dia 12 d’abril


Els models que es poden presentar fins el 20 d’abril son els següents:


Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

-Març 2022.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

-Primer trimestre 2022:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda 1T 2022

-Estimació directa:130

-Estimació objectiva:131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

-Règim general:202

-Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222 


IVA

-Març 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries:349

-Març 2022.Operacions assimilades a les importacions:380

-Primer trimestre 2022.Autoliquidació:303

-Primer trimestre 2022.Declaració-liquidació no periódica:309

-Primer trimestre 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitarias:349

-Primer trimestre 2022.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidació:368

-Primer trimestre 2022.Operaciones assimilades a las importacions:380

-Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals:308

-Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:341


Impost sobre primes d’assegurances

-Març 2022:430


Impost especial sobre l'electricitat

-Març 2022.Grans empreses:560

-Primer trimestre 2022.Excepte grans empreses:560

-Any 2020.Autoliquidació anual:560


Impostos mediambientals

-Primer trimestre 2022.Pagament fraccionat:585

-Any 2020.Autoliquidació anual:589


Impost especial sobre el carbó

-Primer trimestre 2022:595


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.