Obligacions fiscals gener 2023

30/12/2022

Us recordem les principals declaracions fiscals que es presenten durant aquest mes de Gener de 2023 on, a banda de les liquidacions habituals dels principals impostos, també s’han de presentar els resums anuals. La declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) es presenta durant el mes de febrer i el seu termini finalitza el dia 28. Font: Calendari contribuent AEAT


Fins al 20 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2022: serveis via electrònica: 368

Fins el 30 de gener

Renda

 • Pagaments fraccionats Renda 4T 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

Resum anual 2022: 390

 • Desembre 2022: Autoliquidació: 303
 • Desembre 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Desembre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2022 (o any 2022). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • 4T 2022. Autoliquidació: 303
 • 4T 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • 4T 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • 4T 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i S.P. ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament compensacions règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2022 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2022: 036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

Fins el 31 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2022: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d'educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2022: 233

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2022: 165

Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2022: 171

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2022: 181

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2022: 182

Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes

 • Any 2022: 184

Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva

 • Declaració anual 2022: 187

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2022: 192
 • Declaració anual de operacions amb actius financers 2022: 198

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2022: 345

Per a més informació, consulteu aquí el calendari del contribuent 2023


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.