Obligacions fiscals gener 2024

09/01/2024

Obligacions fiscals gener 2024

Us recordem les principals declaracions fiscals que es presenten durant aquest mes de Gener de 2024 on, a banda de les liquidacions habituals dels principals impostos, també s’han de presentar els resums anuals. La declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) es presenta durant el mes de febrer i el seu termini finalitza el dia 29 de febrer.

Font: Calendari contribuent AEAT

El proper 22 de gener finalitza el termini voluntari per fer (entre d’altres) els pagaments fraccionats i les retencions a compte del IRPF corresponent al 4T trimestre del 2023 i el dia 30 la presentació de l'IVA. Per domiciliar el pagament de les liquidacions trimestrals del 4T, el termini finalitza el dia 17 de gener per les que finalitzi el termini voluntari el dia 22 i el 25 de gener per les que finalitzi el termini voluntari de pagament el dia 30 de gener.


Fins al 22 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2023: serveis via electrònica: 368

Fins el 30 de gener

Renda

 • Pagaments fraccionats Renda 4T 2023:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

IVA (fins el 30 de gener)

Resum anual 2023: 390

 • Desembre 2023: Autoliquidació: 303
 • Desembre 2023. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Desembre 2023. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2023. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2023 (o any 2023). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • 4T 2023. Autoliquidació: 303
 • 4T 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • 4T 2023. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • 4T 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i S.P. ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament compensacions règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2023 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2023: 036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

Fins el 31 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2023: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d'educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2023: 233

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2023: 165

 Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2023: 171

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2023: 181

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2023: 182

Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes

 • Any 2023: 184

Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva

 • Declaració anual 2023: 187

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2023: 192
 • Declaració anual de operacions amb actius financers 2023: 198

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2023: 345

 

Per a més informació, consulteu aquí el calendari del contribuent 2024


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail, a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp al 972 20 26 00


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.