Obligacions fiscals gener i febrer 2021

11/01/2021

Us recordem les obligacions fiscals del mes de Gener i febrer 2021 on hi ha la majoria de resums anuals dels principals impostos. La declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) es pot presentar fins el dia 1 de març.


Fins al 20 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2020: serveis via electrònica: 368

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Desembre 2020: 430
 • Resum anual 2020: 480

Impost especial sobre l'electricitat

 • Desembre 2020. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Any 2020. Autoliquidació: 584
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

Impost especial sobre el carbó

 • Quart trimestre 2020: 595
 • Any 2020. Declaració anual d'operacions: 596

Fins l’1 de febrer

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
 • Pagaments fraccionats Renda 4T 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

Resum anual 2020: 390

 • Desembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Desembre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2020 (o any 2020). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • 4T 2020. Autoliquidació: 303
 • 4T 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • 4T 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • 4T 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2020: 036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2020: 233

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2020: 165

Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2020: 171

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2020: 181

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2020: 182

Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes

 • Any 2020: 184

Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva

 • Declaració anual 2020: 187

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2020: 192
 • Declaració anual de operacions amb actius financers 2020: 198

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2020: 345

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.