Obligacions fiscals juliol – agost 2020

10/07/2020

Us recordem les obligacions fiscals dels mesos de juliol i agost


Fins al 20 de juliol

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2020. Declaració liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Juny 2020: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2020: 548, 566, 581
 • Juny 2020 (*): 570, 580
 • Segon trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

Impost especial sobre l'electricitat

 • Juny 2020. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

Segon trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585

Impost especial sobre el carbó

Segon trimestre 2020: 595


Fins el 27 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en  atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

Declaració anual 2019. Entitats que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.


Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2020: Autoliquidació: 303
 • Juny 2020: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juny 2020: Grup d'entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de juliol

Número d'identificació fiscal

 • Segon trimestre 2020. Comptes i operacions que els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2019: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2020: 410

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre 2020: 179

AGOST

Fins al 20 d'agost

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2020(*). Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Maig 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2020: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2020(*). Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Segon trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Impost especial sobre l'electricitat

 • Juliol 2020. Grans empreses: 560

Fins al 31 d'agost

IVA

 • Juliol 2020. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juliol 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.