Obligacions fiscals octubre 2022

04/10/2022

Us recordem que fins el 20 d'octubre es pot fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al tercer trimestre del 2022.


IVA, Retencions IRPF i Pagaments Fraccionats

El proper dia 20 d'octubre finalitza el termini per presentar les declaracions del 3r TRIMESTRE 2022 corresponents a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital. En el cas de societats, el dia 20 d'octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2022 de l'impost sobre societats. El termini per domiciliar el pagament de les declaracions trimestrals finalitza el dia 15 d’octubre.

Per tal de facilitar la seva tramitació, us agrairem que ens feu arribar la informació abans del dia 10 d’octubre.

Els models que es poden presentar durant fins el 20 d’octubre son els següents:


Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2022.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2022:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda 3T 2022

 • Estimació directa:130
 • Estimació objectiva:131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Règim general:202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

IVA

 • Setembre 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries:349
 • Setembre 2022.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Tercer trimestre 2022.Autoliquidació:303
 • Tercer trimestre 2022.Declaració-liquidació no periódica:309
 • Tercer trimestre 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitarias:349
 • 3T 2022.Serveis de telecom. radiodifusió, televisió i electrònics en l’IVA: 368
 • Tercer trimestre 2022.Operaciones assimilades a les importacions:380
 • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i SP ocasionals:308
 • Reintegrament de compensacions en el régim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:341

Les grans empreses i els inscrits al REDEME tenen termini per presentar els models d’IVA fins el dia 31 d’octubre


Impost sobre primes d’assegurances

 • Setembre 2022:430

Impost especial sobre l'electricitat

 • Setembre 2022.Grans empreses:560
 • Tercer trimestre 2022.Excepte grans empreses:560
 • Any 2020.Autoliquidació anual:560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022.Pagament fraccionat:585
 • Any 2020.Autoliquidació anual:589

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2022:595

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.