Obligatorietat dels treballadors autònoms d'incorporar-se al sistema red

05/10/2018

OBLIGATORIETAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS D’INCORPORAR-SE AL SISTEMA RED  - REMISSIÓ ELECTRÒNICA DE DOCUMENTS i NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES.


 

Tal i com us vàrem comunicar l’abril passat els TREBALLADORS AUTÒNOMS obligatòriament s’han d’incorporar al sistema RED -OM ESS/2014/2018 – Vegeu el nostre Full informatiu laboral L-169.

 

DES D’AQUEST OCTUBRE 2018, ELS TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA O AUTÒNOMS, OBLIGATÒRIAMENT, CAL QUE S’INCORPORIN AL SISTEMA RED !!!

 

  • Tal i com vàrem informar-vos l’abril 2018 i novembre 2017, cal gestionar la inclusió per a la incorporació quant més aviat millor -i si escau obtenir el certificat digital corresponent-  i comunicar/verificar a l’administració pública les dades de correu-e i telèfon. 

 

  • NO FER-HO COMPORTARIA RESTAR EXCLÒS DEL SERVEI, SENSE POSSIBILITAT DE FER CAP TRÀMIT, AIXÍ COM NO INTEGRAR-SE TAMPOC AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (NOTESS) SENSE POSSIBILITAT TAMPOC DE COMPARÈIXER A LA SEU ELECTRÒNICA (SEDESS) AMB LA CONSEQÜÈNCIA DE NO REBRE CAP NOTIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

  

Si escau, contacteu amb l’àrea Laboral i de SS de Cànovas (Sandra, Irene o Eduard), per gestionar el que es ve dient, ràpidament.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.