Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social: 2021-2023

18/07/2022

Us recordem el contingut de la Resolució de 29 de novembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 16 de novembre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2021-2023. Pel al període 2021-2023 el Pla estratègic de la ITSS recull un número important de mesures d'actuació concretes sobre la base de 4 eixos centrals que defineixen pràcticament un total de quaranta objectius:


1.-Contribuir a la millora de la qualitat de l'ocupació, la garantia dels drets dels treballadors i la lluita contra la precarietat i el frau en matèria laboral i de seguretat social i la igualtat efectiva entre home i dones.

Dins d'aquest eix, destaquem uns quants objectius, en els quals la ITSS efectuarà actuacions:

 • Controlarà el temps de treball i treball a temps parcial a través de campanyes dirigides, entre altres, a controlar els excessos i/o la no declaració de les hores extraordinàries i el compliment dels temps mínims de descans; verificarà la fiabilitat dels registres de jornada; vigilarà que la jornada real en els contractes a temps parcial coincideixi amb la pactada i que les hores complementàries no excedeixin dels seus límits.
 • Vigilarà del frau en matèria de contractació sobretot en empreses amb altes taxes de temporalitat i amb contractes de molt curta durada; controlarà les empreses de serveis amb condicions presumptes de treball precàries; valorarà la realitat de les causes de temporalitat; vigilarà l’ús fraudulent del contracte temporal i els comportaments fraudulents de les ETT.
 • Vigilarà els falsos autònoms, entre altres, en aquells sectors que existeixi un indici de frau per treballar exclusivament per a un empresari; controlarà els falsos becaris.
 • Vigilarà l’acompliment de la normativa reguladora del treball a distància i del teletreball.
 • Vetllarà pel compliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals a través de campanyes monogràfiques adaptades a riscos o matèria la incidència i la gravetat de la qual adquireixi una major rellevància en el treball o en sectors o activitats concretes, especialment en empreses que utilitzin de manera important el teletreball; o en sectors que emprin productes amb nano-materials; i en les activitats en les quals siguin més freqüents els riscos psicosocials ...
 • Impulsarà un nou model de recerca de les Malalties professionals declarades, que permeti la correcta identificació de les causes i origen i l'aprofitament epidemiològic de la informació recollida.
 • Estudiarà mesures per disminuir la qualificació indeguda d'Accidents de Treball, sobretot lleus.
 • Es garantirà l'adequació dels recursos humans i materials de les organitzacions preventives, particularment el número de tècnics de prevenció i el nombre de persones treballadores als quals s'estén l'activitat.
 • Realitzarà de campanyes sobre el frau en el treball transnacional prioritzant empreses i treballadors dels sectors de transport internacional i la construcció.
 • Actuarà especialment en matèria de discriminació retributiva, conciliació de la vida familiar, personal i laboral i discriminació en l'accés a l'ocupació i en la promoció professional; de discriminació a persones amb discapacitat, racial o ètnica.
 • Controlarà la cotització indeguda de salaris; la cotització per un salari inferior; i la correcta aplicació epígrafs d’ AT; així com la cotització del salari en espècie.
 • Controlarà els expedients - ertos de suspensió i reducció de jornada. Controlarà el manteniment de plantilla durant 6 mesos: ertos bonificats.
 • Verificarà la formació programada per les empreses que han estat finançades pel SEPE a través de bonificacions en quotes a la Seguretat Social que aquelles s'apliquen.
 • Verificarà les condicions de protecció en els centres de treball enfront del COVID-19.

2.-Reforçar les capacitats d'actuació de la ITSS

Aquest eix està dirigit principalment a la integració plena de les noves tecnologies en el funcionament de la Inspecció de treball.


3.-Enfortir i modernitzar el sistema de la ITSS per millorar la qualitat en la prestació del servei als ciutadans

Complementari a l'eix anterior, destaca entre altres, l'ús eines d'intel·ligència artificial que possibilitaran campanyes mitjançant l'emissió automatitzada d'actes i l'administració electrònica tot deixant sense efecte les notificacions en paper; s’integrarà l'aplicació Notific@ en el sistema de gestió interna de la ITSS i es promourà el lliurament de documentació en format electrònic, creant una plataforma d'intercanvi de fitxers entre usuaris interns i externs.


4.-Activitat internacional de la ITSS amb la finalitat de promoure el treball decent i reforçar la cooperació internacional en la lluita contra el frau

S'impulsarà el reconeixement de la importància dels sistemes d'inspecció nacionals en el futur Pla d'Acció per a la implementació del Pilar Europeu de Drets Socials.


Tota aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.