Pressupostos Generals de l'Estat per el 2017

10/07/2017

La Llei de Pressupostos incorpora diverses mesures amb transcendència en l'àmbit tributari, concretament sobre:

  • L'impost sobre el valor afegit (IVA).
  • L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Interès legal del diner.
  • Interès de demora.
  • IPREM.

Conegui totes les novetats en la circular adjunta que ha preparat l'Àrea Tributària de Cànovas per a vostè.


 

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.