Primeres sancions als habitatges d'ús turístic

27/02/2018

Des de la Direcció General de la Policia – Mossos d’Esquadra s’està perseguint i sancionant el fet de no comunicar l’entrada de viatgers dels establiments turístics.


 Els recordem les OBLIGACIONS del titular de l’establiment :

 

  • Facilitar als usuaris el telèfon d´atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir un servei d´assistència i manteniment de l´habitatge.
  • Remetre a la Direcció General de Policia, Mossos d´Esquadra, la informació relativa a l´estada de les persones que s´hi allotgen. (D’acord amb la normativa, la informació ha de ser comunicada dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l’inici de l’allotjament de cada persona).
  • Exhibir a lloc visible de l´habitatge el número de Registre de Turisme de Catalunya.
  • Disposar de fulls de reclamació a l´interior de l´habitatge.
  • Recaptar i liquidar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
  • Disposar de la Declaració de Responsable dels menors.

 


 Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar a:

Helena Juarez hjuarez@canovas.net

Jordi Bautista jbautista@canovas.net

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.