Reclamació Impost Hipoteques

22/10/2018

La publicació, el dia 18 d’octubre, d’una Sentència del Tribunal Suprem en la que es resolia que l’obligat al pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en la constitució d’una hipoteca era el Banc i no el deutor, va provocar dues reaccions oposades, d’una banda els consumidors i usuaris varen veure oberta la possibilitat de reclamar aquest impost pagat, si el mateix no es trobava prescrit; i, per altre banda, la borsa va castigar fortament al Bancs que ara es veurien obligats a fer front a les conseqüències d’aquesta decisió judicial.
Vist l’Impacte econòmic i social el Tribunal Suprem ha deixat la polèmica sentència en suspens.
Us adjuntem un breu resum informatiu de l’evolució dels esdeveniments i de la situació actual.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.