Reclamació prestacions per maternitat

08/10/2018

EL TRIBUNAL SUPREM ESTABLEIX QUE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT ESTAN EXEMPTES DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Finalment, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre la tributació a renda de les prestacions per maternitat i paternitat, establint de forma clara que es troben EXEMPTES. 

El Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, és a dir pagada per l’Estat i no per les Comunitat Autònomes, queda igualment exempta a l’empara de l’article 7.h de la Llei de l’Impost. 

Aquesta sentència implica que podran reclamar la devolució de tot allò pagat indegudament les persones (mares i pares) amb fills nascuts els exercici 2014 en endavant. 

Ara bé, tot i que pot semblar que tots aquells amb fills nascuts l’exercici 2013 ja no tenen dret a reclamar, és MOLT IMPORTANT, tenir en compte que si part de la prestació es va cobrar l’any 2014, per aquesta part sí que podrà demanar la devolució de ingressos indeguts per què no es troba prescrita.


No dubtin a posar-se en contacte amb Cànovas i els informarem de tots els passos a seguir i li preparem tota la documentació necessària per poder sol3licita la devolució que li pertoqui.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.