Reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

05/05/2017

 

REIAL DECRET 231/2017, de 10 de març, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS A LES EMPRESES QUE HAGIN DISMINUÏT DE MANERA CONSIDERABLE LA SINISTRALITAT LABORAL

Aquest RD d’entrada en vigor el 25/03/2017, amb efectes 01/01/2017 (*), té per objecte la regulació d'un sistema d'incentius consistent en reduccions de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral. Aquest nou sistema ha de ser més eficaç que no pas l’anterior, amb menys requeriments, i amb tramitació/presentació (com fins ara) a la Mútua o entitat gestora.

 (*) Cal tenir en compte que per a les sol·licituds corresponents a l'exercici 2016, els hi és aplicable encara el que disposa l’anterior Reial Decret 404/2010, de 31 de març.

 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.