Reformes urgents del treball autònom

30/11/2017

Des de l'Àrea Laboral, de Seguretat Social i de RRHH de Cànovas, hem elaborat el següent full informatiu sobre les Reformes Urgents del Treball Autònom que contempla canvis en els següents aspectes: 

 

 1. Nou règim dels recàrrecs pel pagament de quotes fóra de termini.
 2. Pluri-Activitat, reintegrament de quotes d'ofici.
 3. Reduccions i bonificacions de les quotes de Seguretat Social.
 4. Conciliació de la vida professional i familiar vinculada a ala contractació.
 5. Bonificació de quotes de seguretat social per a treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o ris durant la lactància natural.
 6. Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporen a la feina en determinats supòsits.
 7. Base mínima de cotització per a determinats treballadors autònoms.
 8. Cobertura de les contingències professionals, accident "in itinere".
 9. Bonificacions per la contractació de familiars.
 10. Afiliació, altes i baixes.
 11. Canvi de la base de cotització.
 12. Prestació de maternitat i paternitat.
 13. Jubilació activa, compatibilitat de la realització dels treballs per compte pròpia amb la percepció d'una pensió de jubilació contributiva.
 14. Contractació dels fills.
 15. Bonificació per altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.