S’amplia termini de presentació de declaracions tributàries del 1T 2020 si factura menys de 600.000€

15/04/2020

S’amplia el termini de presentació de les declaracions tributàries del 1T 2020 per als contribuents que el 2019 varen facturar fins a 600.000 euros


El Reial Decret llei 14/2020 amplia fins el 20 de maig el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions que tinguin el seu venciment entre el 15 d’abril i el 20 de maig. Només és aplicable als contribuents que l’any 2019 facturessin menys de 600.000 euros.


Terminis de presentació de les declaracions en funció de la facturació de l’any 2019 i opció de demanar l’ajornament especial de 6 mesos

Els contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019 tindran de termini fins al 20 de maig per presentar les declaracions d'impostos corresponents a l'abril.

Facturació any 2019

Venciment 1T

Domiciliació

Possibilitat de demanar un ajornament de 6 mesos sense interessos els 3 primers.

Més de 6.010.121,04 euros

20/04/2020

15/04/2020

No poden demanar-lo

Més de 600.000 euros

20/04/2020

15/04/2020

Poden demanar-lo si la seva  facturació al 2019 no va ser superior als 6.010.121,04 euros

Menys de 600.000 euros

20/05/2020

15/05/2020

Poden demanar-lo

 

Es important destacar que aquesta mesura amplia els terminis de presentació i d’ingrés de totes les declaracions i autoliquidacions tributàries que tinguin el seu venciment entre el 15 d’abril i el 20 de maig.

La mesura s’aplica tant a empreses com a autònoms que l’any 2019 facturessin menys de 600.000 euros.

En el cas de declaracions domiciliades, el termini s'amplia també un mes i passa del 15 d'abril al 15 de maig.

Independentment de el moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans del 15 d’abril.


Procediment especial d’ajornament  de deutes tributaris

Recordem que també hi la possibilitat de demanar l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor Reial decret llei 7/2020, de 12 de març i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei general tributària

 Amb aquestes condicions només es podran ajornar deutes inferiors a 30.000 euros

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros en el any 2019.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

 


Declaracions, liquidacions i autoliquidacions que es poden ajornar

  •  Els pagaments fraccionats de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) tant en estimació directa com en estimació objectiva (mòduls). Models 130 i 131 respectivament.
  • Declaració trimestral d'IVA, model 303.
  • Pagament fraccionat de l'impost de societats. Model 202.
  • Retencions i ingressos a compte declarats en els models 111,115 i 123.

 

S’ha inclòs, de forma excepcional, la possibilitat d’ajornar el pagament fraccionat de l’impost de societats i les retencions i pagaments a compte.

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.