S'ha de tornar a declarar la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179)

08/07/2021

Restabliment de l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179)


Es recupera la obligació de presentar la declaració informativa (model 179) per a les cessions d'habitatges amb finalitats turístiques que es facin a partir del dia 26 de juny de 2021.

Les declaracións del 2T i el 3T 2021 es podràn presentar de l'1 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

La sentència del Tribunal Suprem (TS) del 23 de juliol de 2020  (publicada al BOE del dia 23-09-2020) va anul·lar i deixar sense efecte la obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques.

El Reial decret 366/2021, de 25 de maig, reintrodueix l'obligació d'informació sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179) i amb efectes des del 26 de juny de 2021.


Qui ha de presentar el model 179?

Han de presentar el nou model 179 les persones i entitats que prestin el servei d'intermediació entre els cedents i cessionaris de l'ús de habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d'internet, etc.).

En particular, tindran aquesta consideració les persones o entitats que constituïdes com a plataformes col·laboratives mitjancin en la cessió d'ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que prestin o no el servei subjacent objecte d'intermediació o de la imposició de condicions respecte dels cedents o cessionaris de el servei en relació a la mateixa com ara preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.


Periodicitat

Té una periodicitat trimestral, havent-se de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

De forma excepcional, la informació relativa als dies de cessió corresponents al segon trimestre del l'exercici 2021 (del 26 al 30 de juny de 2021) es realitzarà en el mateix termini que el previst per al tercer trimestre d'aquest any i es podrà presentar des del dia 1 d'octubre al 2 de novembre de 2021.


Quins lloguers s'hauran d'informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d'un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per utilitzar-se de manera immediata.

I que no estigui entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s'han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d'establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l'ús d'habitatges per porters, guardes o altres assalariats.


Quina informació s’ha d’incloure en el model 179?

a) Identificació de la persona titular o titulars de l'habitatge, del titular del dret en virtut del qual es cedeix l'habitatge (si és diferent de la titular de l'habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.

b) Identificació de l'immoble (adreça completa) amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tingués assignada.

c) Nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques.

d) Import percebut, si s'escau, pel titular cedent de l'ús de l'habitatge.

e) Número de contracte en virtut del qual el declarant intermèdia en la cessió de ús de l'habitatge.

f) Data d'inici de la cessió.

g) Data d'intermediació en l'operació.

h) Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o un altre mitjà de pagament).

La informació continguda en les lletres e), g) i h) anteriors té caràcter opcional, a l'objecte de donar transparència a l'operació de cessió de l'immoble, la qual cosa evita potencials requeriments d'informació per part de l'Administració tributària dirigits al coneixement dels elements relatius a la cessió d'aquests immobles.


Normativa reguladora

Per a més informació podeu consultar:

Reial decret 366/2021, de 25 de maig

Ordre HAC / 612/2021, de 16 de juny per la que s'aprova el nou model 179

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.