Sancions per usar programes que permetin manipular comptabilitat i facturació des de l’11 d’octubre

08/10/2021

A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades.

Portar la comptabilitat de manera correcta i ajustada a la realitat és una responsabilitat bàsica en tot negoci. No obstant això, hi ha qui recorre al programari de doble ús per manipular les dades amb la finalitat d'esquivar el pagament d'impostos. La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms.


Nova obligació a partir de l'11 d'octubre de 2021

A partir de l'11 d'octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d'Hisenda.


Què són els programes de doble ús?

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d'emetre tiquets amb l'import íntegre d'una compra, però sense que quedi reflectida en la comptabilitat oficial.

Els més habituals són coneguts amb el nom de Phantomware que és un programari ocult instal·lat en el TPV. L'empresari accedeix al programa prement un botó o introduint una combinació de tecles.

Un altre dels més usats, es denomina Zipper. En aquest cas es tracta d'un programa extern que s'emmagatzema en dispositius extraïbles, com a CD i USB.


Sancions

L'incompliment d'aquesta obligació constituirà una infracció greu.

Qualsevol persona o entitat que no actualitzi els seus programes informàtics d'acord amb la nova certificació aprovada pel Govern serà sancionat. És a dir, queda del tot prohibit l'ús de programes de comptabilitat de doble ús. Els professionals que els utilitzin en el seu negoci, o encara no els hagin desinstal·lat, incorreran en multes fixes de 50.000 euros per cada exercici.

En el cas de fabricants i distribuïdors de programes informàtics que no compleixin amb aquesta obligació, la sanció serà de 150.000 euros per cada exercici en que hagin fet les vendes i per cada programa diferent. En el cas que no compleixin amb la obligació de certificar els programes fabricats o comercialitzats, la sanció serà de 1.000 euros per cada sistema o programa comercialitzat en que falti el certificat.

La norma no especifica els requisits tècnics que han de complir aquests programes i sistemes informàtics. Per introduir més seguretat, el legislador habilita el seu desenvolupament reglamentari amb la finalitat de complementar-la i introduir paràmetres objectius que puguin definir quan s'incompleixen els requisits que s'hi estableixen. Atès que la Llei General Tributària no imposa la seva obligatorietat, entenem que fins que no hi hagi el reglament la imposició de sancions als usuaris no serà exigible.


Recomanacions

Per evitar riscos i malgrat resta per desenvolupar el reglament, us recomanem que us poseu en contacte amb el vostre proveïdor informàtic perquè us pugui acreditar si el vostre programa de gestió compleix amb la normativa i us expedeixi el certificat corresponent.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.