Termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals ICO per a préstecs a empreses i autònoms

11/05/2020

Es fixen els termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals ICO per a préstecs a empreses i autònoms.


Al BOE del dia 9 de maig s'ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2020 per la qual es va publicar l'acord del Consell de Ministres de 5 de maig de 2020 que va establir els termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms.

 

El passat 5 de maig el Consell de Ministres va aprovar l'acord pel qual s'activa el tercer tram de la línia d'avals per garantir la liquiditat d'empreses i autònoms, aprovada pel Govern el passat 17 de març per un import total de 100.000 milions d'euros, per valor de 24.500 milions d'euros, 20.000 milions dels quals es destinaran a les línies ICO per a autònoms, pimes i grans empreses.

 

Totes les condicions i termes previstos en els acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril de 2020, inclosos els seus annexos, s'entendran aplicables també a aquest tercer tram, i no caldran tràmits addicionals a aquest acord del Consell de Ministres.

 

Les condicions addicionals del tercer tram han de ser incorporades en cada contracte marc que cada entitat de crèdit, establiment financer de crèdit, entitat de diners electrònics i entitat de pagaments té subscrit amb l'ICO i aquestes condicions especials són les següents:

 

 • Import total del tercer tram de la línia d'avals: Fins a 20.000 milions d'euros, aportats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i empreses.
   • Import per subtrams de la línia d'avals:
   • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
   • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

 

 • Termini de sol·licitud dels avals: Els avals d'aquest tercer tram es podran sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020. El termini es podrà ampliar, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per acord del Consell de Ministres.

 

 • Drets i obligacions de les entitats financeres: Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client. Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els acords del Consell de Ministres i el contracte marc amb ICO i les seves addendes, sense perjudici de l'eventual consideració dels seus incompliments materials com a infracció a l'efecte de disciplina de les entitats financeres.

 

 • Obligacions de les empreses i autònoms beneficiaris de l'aval: El finançament obtingut s'haurà d'utilitzar per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i a proveïdors, necessitat de circulant i venciments d'obligacions financeres o tributàries. Per tant, com a exemple, el finançament avalat per l'Estat no pot anar en cap cas destinat al pagament de dividends ni de dividends a compte.

 

La distribució de la línia d'avals entre els operadors es durà a terme conforme als mateixos criteris que els establerts en l'acord del Consell de Ministres de 10 d'abril per al segon tram, si bé per a aquest tercer tram la distribució del volum màxim assignat serà vàlida fins al 30 de juny. A partir d'aquesta data, els imports d'aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d'operadors, de manera proporcional a l'import d'aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

 

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.