Transports i mobilitat: pautes i restriccions vigents a Catalunya per fer front al Coronavirus

19/03/2020

El departament d’interior de la Generalitat aclareix dubtes i augmenta el nivell de restricció a la mobilitat per combatre el COVID-19 a Catalunya


Mobilitat dins del municipi

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada

En el cas de menors, s’aconsella restringir el seu moviment i evitar que entrin a establiments comercials de venda d’aliments o productes bàsics.

En el cas de tenir familiars amb discapacitat a càrrec que requereixin sortir la carrer per prescripció mèdica, cal portar a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional sanitari.

Els agents de l’autoritat poden demanar que s’acrediti documentalment el motiu del desplaçament. Cal guardar els tiquets de compra i/o qualsevol document acreditatiu.


Mobilitat amb vehicles

Pel que fa a la mobilitat amb vehicles particulars, es limita a una persona excepte que acompanyi a persones grans, menors o discapacitats. Els acompanyants han d’anar a les places de darrera i es recomana que vagin amb mascareta.

Es pot circular amb moto, bicicleta o taxi, sempre de manera individual i per causa justificada.

En el cas de vehicles de treballadors, no hi ha límit d’ocupació, però han d’anar equipats amb mascareta.

En cas de ser aturats en un control i rebre una multa per no disposar de mascaretes, us recomanem que feu constar que no heu pogut aconseguir-ne perquè estan esgotades i s’ha limitat la seva distribució per motius sanitaris.


Revisions periòdiques de vehicles - ITV

A tot propietari d’un vehicle que li hagi estat caducada la revisió periòdica tenint la necessitat de circular per algunes de les causes indicades en el Real Decret, quedarà suspesa i podrà circular mentre sigui vigent l’excepcionalitat de l’estat d’alarma.


Certificat de desplaçament

Tot i que el govern no obliga a disposar d’un certificat de desplaçament per acreditar a la mobilitat del ciutadà, degut a les divergències de criteri entre policies autonòmiques, locals, estatals, etc... és molt aconsellable tenir-lo per tal de justificar la seva estada fora del confinament.

Tanmateix, les empreses que els seus treballadors hagin de desplaçar-se a fer tasques o serveis a altres centres de treball, també és convenient que l’empresa li certifiqui la necessitat d’aquests desplaçament

Trobareu models de certificat en els documents adjunts al present article


Necessitat de justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior

Cal portar els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat.

Us recordem la necessitat que els treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball o estan prestant serveis en trànsit, han de portar un certificat de la seva empresa que justifiqui el seu desplaçament per la via pública.


Transport amb vehicles pesants – Tacògraf

Per part de la Direcció General Terrestre, segons Resolució de 16 de març de 2020, s’exceptua temporalment fins el 28 de març, el compliment de les normes de temps de conducció i descans en el transport de mercaderies dels articles 6.1 i 8.6 del Reglament.

En concret són:

6.1: El temps diari de conducció no serà superior a nou hores. No obstant això, el temps diari de conducció es pot ampliar com a màxim fins a 10 hores no més de dues vegades durant la setmana.

8.6: En el transcurs de dues setmanes consecutives el conductor haurà de prendre a el menys: o dos períodes de descans setmanal normal, o un període de descans setmanal normal i un període de descans setmanal reduït de al menys 24 hores


Control a fronteres

Les fronteres terrestres estan tancades a la lliure circulació i només s’autoritza en els següents casos:

  1. Ciutadans espanyols.
  2. Residents a Espanya.
  3. Treballadors transfronterers.
  4. Transport de mercaderies
  5. Entrada de força major (s’haurà d’acreditar documentalment).

Podeu trobar mes informació sobre les restriccions a la mobilitat a la web de la Generalitat de Catalunya:

http://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.