Treballadors de la Llar. Obligacions fiscals

23/05/2019

TÉ ALGUN TREBALLADOR DE LA LLAR AL SEU CÀRREC?

 

Treballadors de la Llar. Obligacions fiscals

Com Vostès saben fa dies que s’ha iniciat la campanya de la renda de l’any 2018

Pel cas que Vostè tingui al seu càrrec algun/a EMPLEAT/DA DE LA LLAR, aquest/a pot estar obligat a declarar els seus ingressos a Hisenda, ja sigui per què individualment fa la declaració de renda, o bé per què és el seu cònjuge qui la fa conjuntament amb ell/a ... o per qualsevol altra raó. Si es així, el seu cap de casa els hauria de facilitar un Certificat on constin els imports abonats en concepte de retribucions salarials relatius a l’any objecte de la declaració, o sigui, el 2018.

Des d’ara mateix l’àrea laboral i de SS de Cànovas resta a la seva disposició per confeccionar el certificat esmentat, i per donar-los l’assessorament que sigui.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions. 


 

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.