Imminent aprovació de la llei de reforma urgent de l'estatut del treballador autònom


En breu és prevista la publicació de diversa normativa que farà variar molts aspectes del règim jurídic actual dels treballadors autònoms. Aquestes modificacions, pendent de confirmar-se, es concretaran segurament en les següents:

 

 • Els professionals autònoms podran canviar fins a 4 vegades en el mateix any la seva base de cotització en funció dels seus interessos (o ingressos).
 • Els autònoms, amb condicions, podran donar-se d'alta i de baixa en el règim perquè només es pagui realment pels dies que hagin treballat.
 • S'ampliarà el període de gaudi de la tarifa plana de 50€.
 • Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d'haver finalitzat l'activitat empresarial.
 • S'establirà també una tarifa plana de 50€ de quota per a les dones que es reincorporin a la feina després de la seva baixa per maternitat.
 • S'aprovarà l'exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any per a la cura de menors o dependents.
 • Es corregirà la quota dels autònoms societaris vinculant-la a la pujada del salari mínim interprofessional de la manera que es determini en els pressupostos generals de l'Estat (LGPE) cada exercici.
 • Es permetrà, amb condicions concretes i estrictes, la compatibilització al 100% de la feina per compte pròpia amb la pensió de jubilació.
 • Es reduirà el recàrrec pels pagaments a la Seguretat Social fets fóra de termini a la meitat, tot passant del 20% al 10% en el primer mes.
 • Es tornarà l'excés de cotització dels treballadors amb pluri-activitat sense que hagin de sol·licitar-ho a instància seva.
 • Els treballadors per compte pròpia podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats per tal de millorar la seva competitivitat i consolidar la seva activitat empresarial.
 • Es milloraran les condicions dels emprenedors amb discapacitat.
 • Es facilitarà i es permetrà la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • Es reconeixerà l'accident in-itinere (és a dir, d'anada o de tornada al lloc de treball) pels autònoms que hagin assumit les contingències professionals.
 • Es millorarà la seva formació en prevenció de riscos laborals.
 • Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments -com l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia ...- sempre que es treballi des de casa.
 • S'establiran deduccions per a la manutenció quan afecti directament l'activitat amb un límit de 26 euros diaris, sempre que es puguin comprovar.

 

Contacti amb nosaltres. A Cànovas l'ajudem.