Declaracions 1T 2024

10/04/2024

Obligacions fiscals abril 2024

Us recordem que fins el 22 d'abril es pot fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2024.


IVA, Retencions IRPF i Pagaments Fraccionats

El proper dia 22 d'abril finalitza el termini per presentar les declaracions del 1r TRIMESTRE 2024 corresponents a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital. En el cas de societats, el dia 22 d'abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2024 de l'impost sobre societats. El termini per domiciliar el pagament de les declaracions trimestrals finalitza el dia 17 d’abril

Per tal de facilitar la seva tramitació, us agrairem que ens feu arribar la informació abans del dia 12 d’abril.

Els models que es poden presentar fins el 22 d’abril son els següents:

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2024.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2024:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda 1T 2024

 • Estimació directa:130
 • Estimació objectiva:131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Règim general:202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

 

IVA

 • Març 2024.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries:349
 • Març 2024.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Primer trimestre 2024.Autoliquidació:303
 • Primer trimestre 2024.Declaració-liquidació no periódica:309
 • Primer trimestre 2024.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitarias:349
 • Primer trimestre 2024.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidació:368
 • Primer trimestre 2024.Operaciones asimilades a las importacions:380
 • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals:308
 • Reintegrament de compensacions en el régim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:341

 

Impost sobre primes d’assegurances

 • Març 2024:430

 

Impost especial sobre l'electricitat

 • Març 2024.Grans empreses:560
 • Primer trimestre 2024.Excepte grans empreses:560
 • Any 2023.Autoliquidació anual:560

 

Impostos mediambientals/Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2024.Pagament fraccionat:585
 • Any 2023.Autoliquidació anual:589
 • Primer trimestre 2024:595

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el seu mail a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp 972 20 26 00

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.