+ SERVEIS JURÍDICS

Conseqüents amb l'objectiu estratègic de Cànovas d'oferir als nostres clients les millors solucions per a la seva tranquil·litat, des de l'Àrea Jurídica de la nostra firma assumim el ferm compromís de prestar un servei d'assessorament jurídic d'ampli abast i alta qualitat, amb vocació per un tracte immediat i personalitzat als nostres clients: particulars, empreses, autònoms i institucions. Tot plegat amb la finalitat de donar a tots ells l'assessorament legal més adequat en cada cas, tant en l'àmbit extrajudicial com en el judicial o arbitral.

Amb aquest objectiu, el treball diari en conjunt i en equip amb la resta d'Àrees de negoci de Cànovas ens permet analitzar i assessorar els casos des d'una òptica multidisciplinària i integral i estar en disposició d'oferir un assessorament legal de millor qualitat i alt valor afegit.