Principi d'acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ertos) fins 30/09/21

28/05/2021

El preacord permetrà prorrogar l'aplicació de les mesures de flexibilitat que s'han adoptat des del començament de la crisi sanitària i en els termes previstos en el RDL 2/2021, i les mesures extraordinàries en matèria d'exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses. També prorrogarà les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació de les persones treballadores recollides en el RDL 30/2020, de mesures socials en defensa de l'ocupació i, finalment, prorrogarà totes aquelles mesures complementàries de protecció necessàries per a garantir l'estabilitat en l'ocupació, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball.

Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries recollides en el RDL 30/2020, relatives a les mesures extraordinàries de protecció de l'ocupació relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d'ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l'ús d'hores extraordinàries i noves externalitzacions.

Pendent encara d’aprovació normativa. És previst que el dia 28/05/2021 s’aprovi per consell de ministres el corresponent RDL.


Limitació i impediment

Els ERTO per limitació de la seva activitat es veuran prorrogats amb un nou esquema d'exoneracions: si l'empresa té menys de 50 treballadors, serà del 85% al juny i juliol, i del 75% a l'agost i setembre. Si l'empresa té 50 treballadors o més, l'exempció serà del 75% al juny i juliol i del 65% a l'agost i setembre.

D’altra banda, les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un "ERTO d'impediment". Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.


Garanties dels ERTO

El sistema d'ERTO vigent a partir de l'1 de juny manté les característiques de flexibilitat del model anterior i s'ajusta al cicle d'activitat del teixit productiu d'acord amb l'evolució de la pandèmia. Les condicions d'una certa incertesa i el restabliment de l'activitat empresarial, en aquests moments asimètrica i sectoritzada, exigeix mantenir les mesures excepcionals previstes en les diferents normes adoptades des del començament de la crisi sanitària, tot això sense perjudici de la previsible i gradual normalització de la situació sanitària.

Es disposa, pel col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, l'obligació que les empreses procedeixin a la seva incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores. En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a data d'entrada en vigor d'aquesta norma o autoritzats amb posterioritat.

El denominat comptador a zero continuarà vigent en els termes de l'article 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de setembre.


Sectors “ultraprotegits”

Aquests sectors, indicats en la llista de codis CNAE i la seva cadena de valor, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d'ocupació enfront dels quals s'activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors. Amb l'objectiu d'incentivar l'activació d'ocupació, en aquesta ocasió s'inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l'activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les quals tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Quan mantinguin als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l'empresa té menys de 50 treballadors. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

En aquesta llista s'inclouen tres nous sectors (1419 -Confecció d'altres peces de vestir i accessoris -, 4637 -Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies- i 7420 -Activitats de fotografia-). I surten cinc (1811 -Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes-, 2670 -Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic-, 4741 -Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats-, 5122 -Transport espacial- i 7734 - Lloguer de mitjans de navegació-).

 


Aquesta informació s’ha obtingut arran d’una nota/notícia d’una bbdd especialitzada en dret laboral i SS, i és de primeríssima hora. Roman pendent la corresponent aprovació de la norma legal mitjançant un RDL que efectivament regularà el règim jurídic que sigui de la prórroga dels ertos.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.