Sóc autònom, què puc fer?

19/03/2020

Si ets un treballador en el règim d’autònoms i has hagut d’aturar la teva activitat degut a les restriccions generades per coronavirus, t’interessa saber quines solucions tens a l’abast.

Hi ha dues línies de suport:

 1. Ajudes de la Generalitat per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

 

 1. Prestació extraordinària per cessament de l’activitat (mal anomenat “atur de l’autònom”)

1.Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus


Import de l’ajuda:

 

 • L’ajuda es farà efectiva en un únic pagament, amb un màxim de 2.000 euros

 

Condicions per poder accedir-hi:

 

 • Persones físiques donades d’alta al RETA.

 

 • Domicili fiscal a Catalunya.

 

 • Que tinguin com a activitat (IAE) una de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el Reial Decret 463/2020.

 

 • Que es demostri una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació pel coronavirus en la seva activitat.

 

 • Que no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

 

 • Que no hagin rebut cap altra ajut, prestació, subsidi o subvenció destinada a la mateixa finalitat

 


2.Prestació extraordinària per cessament de l’activitat (mal anomenat “atur de l’autònom”)


 

Import de l’ajuda:

 

 • La quantitat a percebre serà del 70% de la base de cotització.

 

Condicions per poder accedir-hi:

 

 • Estar d’alta en el règim especial de treballadors autònoms

 

 • Que la seva activitat sigui una de les suspeses pel RD 463/2020 o bé hagi tingut disminució de la facturació del 75%

 

 • Trobar-se al corrent de pagament de la quota de SS

 

 • Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altre prestació establerta en la Llei General de la Seguretat Social.

 


Aquesta prestació, de moment, no està prevista per a treballadors autònoms societaris.

Aquesta prestació està directament vinculada a l’estat d’alarma actual, decretat el passat dissabte dia 14/03/2020. Així, és temporal i vinculada a aquesta excepcionalitat. La prestació, doncs, tindrà la durada de 1 mes, que s’allargarà fins a l’últim dia del mes que correspongui quan es decreti la finalització de l’estat d’alarma

Restem a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes, estudiar cada cas i tramitar les accions que siguin necessàries per al vostre negoci.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.