Té problemes de liquiditat puntuals?

05/12/2018

A CÀNOVAS EL PODEM AJUDAR AMB LA SOLUCIÓ “CLICK & PAY

Des de fa molts anys, Cànovas esdevé agent BBVA. Per això, us podem oferir junt amb l’esmentada entitat, un Finançament de Circulant, “CLICK & PAY”,  amb molt bones condicions i grans avantatges.

Amb “CLICK & PAY” Autònoms i Pimes poden realitzar disposicions en forma de préstec, a pagar mensualment per atendre els pagaments habituals del seu negoci: És un límit de crèdit que permet fer disposicions amb molta agilitat (al moment) i que li serveix a l'empresa per no tenir tensions de tresoreria en moments puntuals, o per aconseguir descomptes amb els seus proveïdors ( per pronto pago). Hi ha unes mínimes despeses de corretatge. A diferència d'una pòlissa de crèdit no genera despeses de disponibilitat, manteniment, administració ni cancel·lació anticipada. Només es cobra una comissió sobre l'import del qual es disposa i es paga en quotes sense interessos.

La tramitació és molt senzilla en cadascuna de les disposicions. No es paguen interessos en cada quota. Només pel capital disposat. No hi ha comissió de disponibilitat pel límit no disposat. L'import mínim total és 2.000 euros. El termini és anual, renovable. Està limitada a un destí concret. L'import de cada disposició no pot ser inferior a 600 euros ni superior al límit disponible. Tot depenent de la destinació, hi haurà un termini màxim de devolució de cada disposició i, en funció d'aquest termini, s'aplicarà una comissió d'obertura, sense tipus d'interès. El tipus d'interès de finançament de les disposicions és 0%. No té comissió de disponibilitat ni de cancel·lació anticipada.

  

Destí del Finançament

Termini màxim de devolució (meses)

Comissió d’Obertura

Impost de Societats i IRPF

6

2,0%

Pagament a proveidors estrangers

4

1,50%

Pagament a proveidors nacionals

3

1,25%

Impost IVA/IGIC

3

1,25%

Assegurances Socials

1

0,50%

Nòminas

1

0,50%

 

Es contracta un límit anual, i se signa la pòlissa davant notari. Si es realitzen disposicions del límit, cadascuna d'elles és un nou préstec a pagar mensualment.

Les disposicions es realitzen en la seva oficina sense necessitat d'aportar justificants abans del pagament. Sí cal justificar en cada cas, la destinació de la disposició realitzada.

El límit disponible disminuirà o augmentarà segons les disposicions i devolucions que es van realitzant. 

  • Per poder-se beneficiar d’aquest finançament de circulants, simplement cal ser un autònom o Pime.
  • Finançament subjecte a l'aprovació del banc.

 

CONTACTI AMB el BBVA, manifestant que és client de CÀNOVAS!!!

Persona de contacte: ARNAU TORROELLA FEIJOO

Promotor Agents PiMES D.T. Catalunya
arnau.torroella@bbva.com

Mòbil  627754109

 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.